Knupp AS

Inkluderende bedrift -en berikelse!

Her følger en liten historie om blant annet Håkon Kveine, som til vanlig jobber i Sande Produkter. En gang i uken er vi så heldige å ha ham som ressurs i vårt hagesenter i Sande!

Det å tilby arbeidstrening for personer som av forskjellige årsaker har redusert arbeidevne, er helt i tråd med våre verdier i Knupp. Det beriker vår hverdag og gir gjensidig respekt og forståelse for mennesker i forskjellig livssituasjon.