Knupp AS

Selskapsinformasjon

Hagesenterkjeden Knupp består pt av 7 hagesentre og har sitt hovedkontor i Sande i Vestfold. Kjeden har sitt utspring i Markens Grøde Kindberg AS som etablere sitt første hagesenter i Sande i 2002. Kjeden har nå ca 130 ansatte fordelt på de 7 hagesentrene og hovedkontoret. Sentrene er lokalisert i Sande, Notodden, Drammen, Larvik, Horten, Hadeland og Sarpsborg. I tillegg til dette planlegger kjeden to nye butikker i 2017.   Etter å ha vært medlem av Hageland kjeden i mange år, valgte man å starte hagesenterkjeden Knupp med virkning fra 1.juli 2016. Med denne etableringen er målsetningen å bli en enda tydligere og mer spennende aktør i markedet. Knupp eies av Ole Kind og Knut Anders Berg, sammen med Stein og Hanne Nilsen. Spesielt fokus på inspirasjon, engasjement, opplevelser og aktiviteter skal gjøre Knupp til kundens foretrukne hagesenter.  

Ved spørsmål rundt selskapet kontakt:
Knut Anders Berg, Daglig leder

Knupp AS
Revåveien 5, 3070 Sande i Vestfold
Org. nr. 984 389 108